Goodlife

Alternativna medicina

TERMINOLOGIJA Početna konfuzija nastaje u samoj terminologiji: tradicionalna, alternativna, komplementarna, integrativna, holistička ili, možda, neka druga medicina. ALTERNATIVNA MEDICINA lat. alternativa – izbor između dvoga, opredeljenje za jednu od dve mogućnosti. (M.Vujaklija – Leksikon stranih reči i izraza) je, pomalo, krivi naziv za mnoge dijagnosticko terapeutske postupke, jer se ljudi odavnina Read more…